Προσλήψεις υδρονομέων στην Λάρισα - newskamatero

Breaking

Προσλήψεις υδρονομέων στην Λάρισα

Πρόσληψη 3 υδρονομέων άρδευσης, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης στην ΔΕΥΑΛ για το έτος 2018.

 
Εγκρίνει την, σύμφωνα με τον νόμο, έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 3 υδρονομέων άρδευσης, για την περιοχή του Λουτρού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης στην ΔΕΥΑΛ για το έτος 2018, στην οποία θα καθορίζονται:
1. Ο αριθμός των θέσεων
2. Η αρδευτική περίοδος
3. Οι περιοχές άρδευσης
4. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋπηρεσία και κωλύματα
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

6. Η εκλογή των υδρονομικών οργάνων
7. Τα καθήκοντα των υδρονομέων
8. Η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
9. Η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
Στον Γενικό Διευθυντή αναθέτει την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.