Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τους λιγνίτες - newskamatero

Breaking

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τους λιγνίτες

Του Χάρη Φλουδόπουλου
Τον δρόμο για τη Βουλή θα πάρει την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση του 40% των λιγνιτών της ΔΕΗ. Λόγω των εορτών, ωστόσο, η ψήφισή του αναμένεται να γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, κλείνοντας έτσι και την τελευταία νομοθετική εκκρεμότητα σε σχέση με το βασικό ενεργειακό προαπαιτούμενο του μνημονίου. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα της διαδικασίας και ορίζει ότι ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους, ενώ περιλαμβάνει κίνητρα για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, κυρίως σε σχέση με τους εργαζόμενους, αφού ορίζεται ότι στις μονάδες θα παραμείνει το απαραίτητο προσωπικό και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είτε θα βγουν με εθελούσια ή θα απορροφηθούν από τη ΔΕΗ. Επίσης επιλύονται ζητήματα σε σχέση με το δίκτυο ενώ καθορίζεται ότι εντός του έτους θα λυθούν θέματα αδειοδότηση.
Ωστόσο, υπάρχει πάντα προβληματισμός σε σχέση με το εγχείρημα ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη άνοδο των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων που από τα 5 ευρώ ο τόνος πέρυσι έχουν εκτιναχθεί στα 13 ευρώ και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο πλήττοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ρυπογόνου άνθρακα και λιγνίτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Τα πέντε βήματα
Ως προς τις διαδικασίες που περιγράφει το νομοσχέδιο, στα εννέα άρθρα του, αυτές προβλέπουν:
1. Τη σύσταση δύο θυγατρικών της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στον Βορρά και άλλη για τον Νότο. Σε καθεμία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει τον Μάιο, θα είναι πλειοδοτικός και θα περιλαμβάνει προδιαγραφές και κριτήρια επιλογής όπως εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κ.λπ.
3. Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.
4. Θα προσδιοριστεί από ανεξάρτητο εκτιμητή το δίκαιο εύρος (fair value range) ενώ, εάν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες.  Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
5. Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.
Τα τέσσερα κίνητρα
Ως προς τα κίνητρα για τους επενδυτές του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής για το δίκτυο, το προσωπικό, τις άδειες αλλά και την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης:
1. Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα αερίου της ΔΕΗ ισχύος 811 MW μέχρι να κατασκευαστεί το απαραίτητο δίκτυο θα λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ.
2. Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
3. Μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
4. Ειδικά για την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν (decommissioning cost) προβλέπεται αναλογικός επιμερισμός του κόστους μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.